028 38660006 - Hottline: 0917.284.283

Bảo hành & bảo trì

Bảo hành & bảo trì

Maintenance Services

CÔNG TY VIỄN THÔNG CHUYÊN NGHIỆP cung cấp dịch vụ bảo trì ở nhiều cấp độ khách nhau, có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu của từng khách hàng nhằm mục đích đảm bảo hệ thống luôn luôn hoạt động ổn định và liên tục.

Các dịch vụ của CÔNG TY VIỄN THÔNG CHUYÊN NGHIỆP:

1 - Dịch vụ bảo trì hàng năm toàn diện:

     * Hệ thống của khách hàng sẽ kiểm tra định kỳ

     * Thiết bị thay thế được chúng tôi linh động lắp đặt trước khi khách hành hoàn thành thủ tục mua hàng.

     * Thời gian phản ứng nhanh trong vòng 2h sau khi nhận được thông báo (tất cả các ngày trong tuần)

     * Thời gian giải quyết sự cố trong vòng 24h (tất cả các ngày trong tuần)

2 - Dịch vụ bảo trì hàng năm không toàn diện

     * Hệ thống của khách hàng sẽ kiểm tra định kỳ 

     * Thiết bị thay thế được thực hiện sau khi khách hàng thực hiện mua hàng.

     * Thời gian phản ứng nhanh trong vòng 2h sau khi nhận được thông báo (trong thời gian làm việc)

     * Thời gian giải quyết sự cố trong vòng 24h (trong thời gian làm việc)

Đối tác & Khách Hàng