028 38660006 - Hottline: 0917.284.283

CISCO

Thiết bị mạng Wifi Cisco AIR-AP1832I-S-K9
Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960X-48TS-LL
Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960X-48TS-L
Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960X-48TS-L

59.647.500 VND

60.000.000 VND

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960X-24TS-L
Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960X-24TS-L

26.977.500 VND

27.000.000 VND

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-48TC-S
Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-48TC-S

17.696.250 VND

18.000.000 VND

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-48TC-L
Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-48TC-L

35.516.250 VND

37.000.000 VND

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24TC-S
Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24TC-S

10.271.250 VND

11.200.000 VND

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24TC-L
Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24TC-L

18.438.750 VND

19.000.000 VND

Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24PC-S
Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24PC-S

25.492.500 VND

26.000.000 VND

Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960-24PC-L
Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960-24PC-L

37.063.125 VND

38.000.000 VND

Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module
    Đối tác & Khách Hàng