028 38660006 - Hottline: 0917.284.283

Server HP

Máy chP Proliant DL360 Gen9 E5-2609v4
Máy chP Proliant DL360 Gen9 E5-2609v4

53.800.000 VND

55.900.000 VND

Server HP Proliant DL380 Gen10-5115
Server HP Proliant DL380 Gen10-5115

99.999.000 VND

105.000.000 VND

Server HP Proliant DL380 Gen10 4114
Server HP Proliant DL380 Gen10 4114

83.010.000 VND

85.020.000 VND

Server HP ML350T09
Server HP ML350T09

52.580.000 VND

57.580.000 VND

Server HP ML30 Gen9
Server HP ML30 Gen9

22.550.000 VND

25.550.000 VND

Server HP ML150 Gen9
Server HP ML150 Gen9

41.250.000 VND

44.250.000 VND

Server HP ML10 Gen9
Server HP ML10 Gen9

17.050.000 VND

17.900.000 VND

Server HP DL80 Gen9
Server HP DL80 Gen9

3.685.000 VND

3.885.000 VND

Server HP DL60 Gen9
Server HP DL60 Gen9

34.980.000 VND

36.500.000 VND

Server HP DL380 Gen9
Server HP DL380 Gen9

53.790.000 VND

55.790.000 VND

 Server HP DL360 Gen9
Server HP DL360 Gen9

49.170.000 VND

54.170.000 VND

Server HP DL160 Gen9
Server HP DL160 Gen9

46.970.000 VND

49.970.000 VND

Server HP DL120 Gen9
Server HP Proliant DL380 Gen10 4116
Server HP Proliant DL380 Gen10 4116

95.690.000 VND

98.500.000 VND

Máy chủ HP Proliant ML350 Gen9 E5-2630v4
Máy chủ HP Proliant ML350 Gen9 E5-2630v4

71.000.000 VND

73.450.000 VND

Máy chủ HP Proliant ML350 Gen9 E5-2620v4
Máy chủ HP Proliant ML350 Gen9 E5-2620v4

60.100.000 VND

65.000.000 VND

Đối tác & Khách Hàng