028 38660006 - Hottline: 0917.284.283

Server IBM

Server IBM X3650M4 XEON 8C E5-2670
Server IBM X3650M4 XEON 8C E5-2670

98.500.000 VND

105.000.000 VND

Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550/4114
Máy chủ Lenovo ThinkSystem ST550/4114

78.500.000 VND

82.000.000 VND

Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR550/4116
Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR550/4116

76.000.000 VND

80.000.000 VND

Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR550
Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR550

45.500.000 VND

52.000.000 VND

Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR530
Máy chủ Lenovo ThinkSystem SR530

54.500.000 VND

58.000.000 VND

 Máy chủ Lenovo IBM x3550 M5- E5-2640v4
Máy chủ Lenovo IBM x3550 M5- E5-2640v4

88.200.000 VND

95.000.000 VND

Máy chủ Lenovo IBM System x3650 M5 E5-2650v4
Máy chủ Lenovo IBM System x3650 M5 E5-2640v4
Máy chủ Lenovo IBM System x3650 M5 E5-2620v4
IBM Server X3650 M4 Xeon 6C-E5-2640
IBM Server X3650 M4 Xeon 6C-E5-2640

66.500.000 VND

70.000.000 VND

IBM Server X3650 M4 Xeon 6C-E5-2620
IBM Server X3650 M4 Xeon 6C-E5-2620

58.500.000 VND

60.000.000 VND

IBM Server X3650 M4 Xeon 4C-E5-2609
IBM Server X3650 M4 Xeon 4C-E5-2609

39.400.000 VND

40.000.000 VND

IBM Server System Tower 5U X3500M3
IBM Server System Tower 5U X3500M3

43.500.000 VND

48.000.000 VND

IBM Server System Tower 5U X3400M3
IBM Server System Tower 5U X3400M3

43.500.000 VND

46.000.000 VND

IBM Server System Tower 5U X3200M3
IBM Server System Tower 5U X3200M3

23.500.000 VND

25.000.000 VND

IBM Server System Rackmount 1U X3250M4
IBM Server System Rackmount 1U X3250M4

32.000.000 VND

35.000.000 VND

    Đối tác & Khách Hàng