028 38660006 - Hottline: 0917.284.283

Tủ rack

Tủ rack 9U-D500 WALL
Tủ rack 9U-D500 WALL

1.280.000 VND

1.480.000 VND

Tủ Rack 45U-D600
Tủ Rack 45U-D600

6.350.000 VND

6.750.000 VND

Tủ rack 42U-D800 TOWER
Tủ rack 42U-D800 TOWER

5.900.000 VND

6.300.000 VND

Tủ rack 36U-D600 TOWER
Tủ rack 36U-D600 TOWER

5.050.000 VND

5.500.000 VND

Tủ rack 32U-D600 TOWER
Tủ rack 32U-D600 TOWER

4.550.000 VND

4.900.000 VND

Tủ rack 27U-D600 TOWER
Tủ rack 27U-D600 TOWER

3.900.000 VND

4.300.000 VND

Tủ rack 20U-D600 TOWER
Tủ rack 20U-D600 TOWER

3.000.000 VND

3.400.000 VND

Tủ rack 15U-D400 TOWER
Tủ rack 15U-D400 TOWER

2.150.000 VND

2.400.000 VND

Tủ rack 12U-D600 TOWER
Tủ rack 12U-D600 TOWER

1.870.000 VND

1.920.000 VND

Tủ rack 10U-D600 TOWER/WALL
Tủ rack 10U-D600 TOWER/WALL

1.380.000 VND

1.540.000 VND

Tủ Open Rack 27U
Tủ Open Rack 27U

1.180.000 VND

1.340.000 VND

    Đối tác & Khách Hàng