028 38660006 - Hottline: 0917.284.283

Hệ thống bãi đậu xe (Car Parking)

Hệ thống bãi đậu xe (Car Parking)

 

Mỗi bãi giữ xe có đặc điểm kỹ thuật, vị trí cũng như diện tích mặt bằng khác nhau vì thế mỗi bãi đỗ xe khác nhau sẽ có một cách thiết kế khác nhau sao cho phù hợp nhất. Nhưng xét tổng quát có khoảng 6 mô hình bãi đỗ xe thông minh cơ bản sau. Hãy cùng tham khảo dưới đây nhé

 

Mô hình bãi đỗ xe thông minh

Các bãi xe có CỔNG VÀO và CỔNG RA riêng biệt (hoặc có nhiều cổng), mỗi cổng sử dụng 1 máy tính riêng để quản lý –> các máy tính cần được nối mạng LAN với nhau (thông qua switch mạng)

Các máy tính được nối với mạng LAN thông qua switch mạng

 

Dữ liệu của hệ thống có thể chọn lưu trên 1 máy tính ở làn xe bất kỳ, tuy nhiên để tăng độ ổn định của hệ thống, khuyến cáo với hệ thống có >= 4 cổng, đề xuất phương án sử dụng 01 PC (hoặc Server) riêng làm Máy chủ lưu trữ dữ liệu.

 

Một máy tính có thể quản lý 2.3.4 làn xe

 

Thông thường mỗi máy tính quản lý 1 làn xe, tuy nhiên có những trường hợp 1 máy tính có thể quản lý 2, 3, 4 làn xe:

 

Bãi xe có cổng vào và cổng ra riêng biệt cho từng loại xe (ô tô, xe máy,…) => Mỗi máy tính quản lý 1 làn xe (2 camera + 1 đầu đọc thẻ)

 

 

Bãi xe có cổng vào ra riêng biệt 1 máy tính quản lý một làn xe

 

Bãi xe có 1 cổng cho cả vào và ra cho từng loại xe (ô tô, xe máy) => Mỗi máy tính quản lý 2 làn xe, 1 làn vào và 1 làn ra (4 camera + 2 đầu đọc thẻ)

 

 

Bãi xe có cổng vào và ra riêng rẽ, mỗi cổng cho cả xe máy và ô tô vào ra => Mỗi máy tính quản lý 2 làn xe, 1 làn ô tô và 1 làn xe máy, làn ô tô và làn xe máy sử dụng chung camera toàn cảnh (3 camera + 1 đầu đọc thẻ)

 

 

Bãi xe có cổng vào và ra riêng rẽ, mỗi cổng cho cả xe máy và ô tô vào ra => Mỗi máy tính quản lý 3 làn xe, 1 làn ô tô và 2 làn xe máy, làn ô tô và làn xe máy sử dụng chung camera toàn cảnh (5 camera + 2 đầu đọc thẻ)

 

Bãi xe có cổng vào và ra riêng rẽ, mỗi cổng cho cả xe máy và ô tô vào ra => Mỗi máy tính quản lý 4 làn xe, 2 làn ô tô và 2 làn xe máy, làn ô tô và làn xe máy sử dụng chung camera toàn cảnh (6 camera + 2 đầu đọc thẻ)

 

 

Mỗi máy tính quản lý 4 làn xe

 

Các làn xe có chức năng đảo chiều (hay áp dụng cho nhà máy, trường học) cần gấp đôi số lượng camera, số lượng đầu đọc giữ nguyên.

 

 

Các làn xe có chức năng đảo chiều

Đối tác & Khách Hàng